B&B Tesařství
Baranec & Bendl
special offer
 
 
 
Aktuality
Aktualizace obsahu

Naše webová prezentace se aktuálně upravuje a stránky se doplňují o užitečné texty.

 
Spuštění webu

Spustili jsme náš nový web. celý článek

 
 
 
 
Baranec Pavel

tel: 774995478

 
Bendl Karel

email:

tel: 604347670

 
 
Tesařské konstrukce

Základní tesařské konstrukce se skládají do soustav tuhých trojúhelníků.

 • Trámy namáhané tlakem - profil čtvercový.
 • Trámy namáhané ohybem - tvar obdélníkový na výšku.
 • Trámy namáhané tahem - tvar obdélníkový na šířku.
 • Prvky je nutné zajistit proti vybočení použitím zavětrování.
 • Základní materiál pro tesařské konstrukce jsou smrk, borovice a jedle.

Střešní konstrukce slouží jako nosná konstrukce střešní krytiny stavebního díla. Nejběžnější typy sklonitých střech.

 • Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový).
 • Sedlová střecha je nejběžnější typ střechy. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantou sedlové střechy je také střecha křížová a polokřížová.
 • Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny valby, nebo polovalby střecha polovalbová.
 • Mansardová střecha je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu.
 • Stanová střecha (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř- nebo i víceboký jehlan.
 • Pilová nebo také šedová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových.

Práce provádíme dle stavebních plánů, nebo vypracujeme a realizujeme dle návrhů zákazníka.